096 9955 990

Có lỗi gì ở đề minh họa môn Hóa lần 3?

Đề minh họa lần 3 và là lần công bố cuối cùng ở năm 2017 đã chính thức được gửi tới các thí sinh và sở Giáo dục. Đề lần này được Bộ Giáo dục cho biết là có định dạng giống với đề chính thức sắp tới.

Nhưng mới đây Thầy giáo Lê Đăng Khương đã phát hiện thấy có chi tiết lỗi nhỏ cần góp ý chỉnh sửa thêm đối với đề minh họa môn Hóa học lần 3 mới được công bố. Ngoài chia sẻ về chi tiết nhỏ đó, thầy Khương cũng nhận xét đề minh họa lần 3 của Bộ Giáo dục cho thấy sự phân hóa rõ nét hơn so với 2 đề thi đã công bố trước đó.

Đề minh họa lần 3 dài và phân bố rộng hơn

Có lỗi gì ở đề minh họa môn Hóa lần 3

Sự phân hóa rõ nét ở đề lần 3 này cho thấy đề thi ngày một khó hơn, dài hơn và để đạt được 10 điểm là khá khó với thí sinh. Kiến thức ở đề lần này cũng rất bao quát (22 câu vô cơ, 18 câu hữu cơ, 15 bài tập tính toán chiếm 37,5%, 25 câu lý thuyết chiếm 62,5%). Đó là những nhận xét của thầy Khương.

 

Câu hỏi số 74 có lỗi nhỏ?

Thầy Lê Đăng Khương cho biết, ở câu số 74, theo như đề thì sẽ có hai đáp án A và B đều thỏa mãn.

Câu 74: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

  1. 2,40. 
  2. 2,54. 
  3. 3,46. 
  4. 2,26.

Hướng dẫn giải: Vì X là muối của axit hữu cơ đa chức nên X là H4NOOC-CH2-COONH4 hoặc H4NOOC-COOH3N-CH3. Y là muối của axit vô cơ nên Y là (CH3NH3)2CO3 hoặc (CH3CH2NH3)(NH4)CO3.
Khi đó ta sẽ có nhận định:

Có lỗi gì ở đề minh họa môn Hóa lần 3 này


TH2: X là H4NOOC-COOH3N-CH3 và Y là (CH3CH2NH3)(NH4)CO3

H4NOOC-COOH3N-CH3 + 2NaOH → (COONa)2 + CH3NH2 ↑ + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01 0,01

(CH3CH2NH3)CO3(NH4) + 2NaOH → CH3CH2NH2 ↑ + Na2CO3 + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01 0,01

→ Thu được 3 khí NH3, CH3NH3 và CH3CH2NH2. => Loại

Lúc này, có 2 trường hợp: Gọi 2 khí thu được là A và B (MA < MB)

TH3: nA : nB = 1 : 3 → X là H4NOOC-COOH3N-CH3 và Y là (CH3NH3)2CO3

Ta có phương trình phản ứng H4NOOC-COOH3N-CH3 + 2NaOH → (COONa)2 + CH3NH2 ↑ + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01

(CH3NH3)2CO3 + 2NaOH → Na2CO3 + 2CH3NH2 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01

→ mmuối = 0,01.134 + 0,01.106 = 2,4 gam

→ Đáp án A

TH4: nA : nB = 3 : 1 → X là H4NOOC-CH2-COONH4 và Y là (CH3CH2NH3)(NH4)CO3

Ta có phương trình phản ứng: H4NOOC-CH2-COONH4 + 2NaOH → CH2(COONa)2 + 2NH3 + 2H2O

0,01 0,01

(CH3CH2NH3)(NH4)CO3 + 2NaOH → CH3CH2NH2 ↑ + Na2CO3 + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01

→ mmuối = 0,01.106 + 0,01.148 = 2,54 gam

→ Đáp án B

Như vậy cả phương án A và B đều đúng.

 

Cách khắc phục: Thêm hai khí tên là A và B (MA < MB), tỉ lệ mol tương ứng là (1:3) khi đó đề bài sẽ trở thành như dưới đây và đáp án sẽ là A.

Câu 74: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí A, B (MA < MB, tỉ lệ mol tương ứng là 1:3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

  1. 2,40. 
  2. 2,54. 
  3. 3,46. 
  4. 2,26.

Trang thông tin Y Dược caodangyduochanoi.vn tổng hợp

máy lọc nước nano nào tốt, két sắt giá rẻ

http://www.caodangduochanoi.edu.vn/
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi
Sơ đồ đường đi