0988.0988.35

Sở Giáo dục Tp.HCM quy định khung mức phí để chống lạm thu

Nhằm chống lạm thu đầu năm học ở các trường thì Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành hướng dẫn khung mức thu các khoản thoả thuận ở năm học 2016 -2017

Được biết Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu ngay từ đầu năm học mới các đơn vị phải thoả thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Cụ thể khung các mức phí thu quy định như sau:  

 
 

Các đơn vị được Sở cho phép chủ động tính toán các khoản thu làm sao đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi và sử dụng các khoản thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện thu.

Trên cơ sở khung thu và các nội dung đã quy định, các đơn vị căn cứ vào tình hình điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của phụ huynh học sinh … để xây dựng dự toán chi, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.

Các khoản thu cần phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh. Hơn nữa cần thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định và báo cáo mức thu đã thực hiện về Sở GD-ĐT TP.HCM trước ngày 15/10.

Sở đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc để hoạt động của nhà trường được ổn định từ đầu năm học.

http://www.caodangduochanoi.edu.vn/